توصیه های فنی در مورد تسمه های شیاری مورد استفاده اتومبیل

1-قبل ازبرداشتن تسمه فرسوده,شکل مسیرتسمه را ترسیم کنید.

2-نوع شیارهای فولی وتسمه مطابقت داشته باشدو دقیقا درمحل خود قرار گیرند.

3-هنگام تعویض تسمه های شیاری,نخست آنرا روی فولی شیاردار و سپس روی سایر اجزاء نصب کنید.

4-قبل از جازدن تسمه,ظاهر تمام اجزاء مربوطه رابررسی کنید.

5-هر20 هزارکیلومتر تسمه هاراازنظر خوردگی ,ترک و سائیدگی بازرسی نمائید.

6-تسمه ها بهیچوجه نباید به روغن آغشته شده و از برسهای سیمی یا ابزار تیز برای تمیز کردن آنها استفاده شوند.

7-هنگام تعویض تسمه , هرزگرد و تسمه سفت کن را جهت عملکرد بهتر تعویض نمائید.

8-تسمه باید براحتی بادست درجای خود قرار گرفته و بهیچوجه نباید با فشار یا به کمک ابزار جازده شود.

9-هنگام تعویض تسمه ابتدا اتصال منفی باتری را قطع نمایید و سپس تسمه سفت کن را شل کرده و عقب نگه دارید تا تسمه براحتی جا زده شود.

10-قبل از تعویض تسمه ,بررسی کنید تا تعداد شیارهای تسمه صحیح باشند.

توصیه های فنی در مورد تسمه های شیاری مورد استفاده اتومبیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 1 =