نحوه تعویض یک تسمه شیاری V شکل

درصورتیکه محرکهای تسمه ای دارای یک سیستم کشش اتوماتیک باشد:

 • از ابزارهای مناسب برای قراردادن سیستم کشش(سفت کننده)در همین موضع Belt removal استفاده کنید.
 • سیستم کشش(سفت کننده) را در همین موضع ثابت کنید
 • دقت کنید که با شکل تسمه آشنائی داشته باشید (کشیدن نقشه آن در این کار موثر است)
 • تسمه را باز کنید.
 • سیستم کشش(سفت کننده) پولی های هرزگرد عقب و پولی های تسمه را از نظر هرگونه خوردگی و آسیب دیدگی چک کنید
 • دقت کنید که اندازه تسمه صحیح باشد. ابتدا آنرا روی پولی های ساده و لبه دار قرار دهید و بعد آنرا روی پولی های هرزگرد صافی عقبی، فشار دهید
 • دقت کنید که تسمه به طور صحیح روی تمام پولی ها قرار گیرد.
 • مکانیسم سفت کننده تسمه را با یک وسیله مناسب آزاد کنید و سیستم سفت کننده را روی تسمه به حرکت درآورید کلیه ابزارها را بردارید.
 • دقت کنید که تسمه به طور صحیح روی تمام پولی ها قرار گیرد.
 • موتور را روشن کنید و دقت کنید که آیا تسمه درمسیر مورد نظر حرکت می کند یا خیر.
 • موتور را خاموش کنید. برای چک کردن کشش تسمه روی قسمت سفت شده تسمه از سیستم مقیاس کشش krikit استفاده کنید.
 • اگر کشش صحیح نبود سیستم کشش( سفت کننده) را طبق آنچه که در کتابچه راهنمای کارخانه سازنده گفته شده است چک کنید.
 • تسمه کهنه را ضمن رعایت مسائل زیست محیطی دور بیاندازید.

اگرسیستم محرکه تسمه شامل یک پولی ثابت کشش( سفت کننده) باشد:

 • کشش( سفت کننده) را آزاد کنید و آنرا در واحد محرکه قرار دهید.
 • دقت کنید که با شکل و نحوه کارگیری تسمه آشنائی داشته باشید(کشیدن یک نقشه به شما کمک می کند)
 • تسمه را باز کنید.
 • سیستم کشش( سفت کننده)پولی های هرزگرد عقبی و پول یهای تسمه را از نظر خوردگی و آسیب دیدگی چک کنید.
 • دقت کنید که اندازه تسمه صحیح باشد ابتدا آن را روی پولی های ساده و لبه دار قرار دهید و سپس آنرا روی پولی های هرزگرد صاف عقبی فشار دهید.
 • دقت کنید که تسمه درست در شیارها قرار گرفته باشد.
 • برای چک کردن کشش تسمه در قسمت سفت شده ازمقیاسkrikit2 استفاده کنید.
 • بگذارید موتور برای چند دقیقه کار کند و سپس آنرا خاموش کنید.
 • کشش را چک کنید و هرگونه تنظیم های لازم را انجام دهید.
 • تسمه کهنه را با رعایت کامل مسائل زیست محیطی دور بیاندازید.
نحوه تعویض یک تسمه شیاری V شکل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + یازده =